Algemene reglementen

Het aanschaffen van een vergunning houdt volgende algemene reglementen in waaraan iedereen zich dient te houden.


 • Het is toegelaten te vissen in de clubvijver, iedere dag van zonsopgang tot zonsondergang, met handlijnen, gehouden
  vanop de oever.
 • De karpervissers dienen rekening te houden met de wedstrijdkalender.
  Op de wedstrijddagen dienen de visplaatsen ontruimd te zijn 2 uur voor de aanvang van de wedstrjd.
 • De sluitingstijden zullen enkel en alleen door het bestuur bepaald worden. Bv. bij te lage waterstand, paai-periode e.d.m.
 • Er wordt aan geen enkele visser een vaste visplaats toegewezen.
 • Vrijwillige schade, toegebracht aan de vijver of zijn uitrusting, zal ten laste van de aanrichter gelegd worden.
 • Zich niet houden aan de algemene reglementen kan intrekking van het visverlof of schrapping van de ledenlijst ten gevolg hebben.
  De beslissing hiertoe ligt bij het bestuur.
 • De vijver is eigendom van de gemeente Kortemark, derhalve is ook het plaatselijke Politiereglement van toepassing.
 • Het is ten strengste verboden:
  • te zwemmen
  • slapende of nachtlijnen te plaatsen
  • gelijk welk afval of overschotten in de vijver
   te werpen of te laten rondslingeren
  • een leefnet te gebruiken buiten de clubwedstrijden
  • vis mee te nemen
  • te (brom)fietsen rond de vijver