Wedstrijd reglementen

Clubkampioenschap

Het clubkampioenschap wordt gevist over 8 wedstrijden, waarvan 7 wedstrijden meetellen voor het eindklassement.
Het clubkampioenschap wordt gevist met de vaste hengel, de maximale lengte van de hengel wordt bepaald door het bestuur, in overleg met de leden.
De max.toegelaten lengte van de hengel vastgesteld op 11,50m.
De lijnlengte is beperkt tot max 6 meter en de pen dient het lood te kunnen dragen
Er moet binnen de eigen stek worden gevist, de stek is bepaald op de dubbele tegel met langs beide kanten 1 meter extra.

Wedstrijden kunnen onderbroken of afgelast worden als gevolg van weersomstandigheden.(Bv.zware storm-zwaar onweder -…)
Het is de wedstrijdcommissaris die deze beslissing van schorsing of afgelasting neemt.

Er worden 8 data vastgelegd in de periode april – september.
De kalender, data en het wedstrijdwater inhoudend, wordt samengesteld door het bestuur en is onveranderbaar tijdens het seizoen.

b. Dag – en eindklassementen.

Een dagklassement wordt opgesteld per wedstrijd. Er wordt gevist naar zuiver gewicht. (= 1 punt per gram)
De wedstrijden worden gevist in 1 enkele sector.
De winnaar krijgt 1 punt, de tweede 2 punten, zo verder tot plaats vijftien die 15 punten krijgt. Vanaf plaats 15 krijgen alle vissers
met vis 15 punten, vissers zonder vis krijgen 15+1 = 16 punten.
Indien er minder 15 vissers vis hebben, dan krijgen de vissers zonder vis 16 punten
Vissers die niet deelnemen, krijgen 20 punten.

Eindklassement

De beste 7 dagklassementen komen in aanmerking voor het eindklassement. Een tussenklassement wordt opgemaakt na elke wedstrijd.
De visser met het minst aantal punten over zijn beste 7 wedstrijden wordt kampioen van de Statievissers. Bij gelijk aantal punten is het
totale gewicht doorslaggevend.

Prijzen verbonden aan de dag -en eindklassementen van het clubkampioenschap.
Deze prijzen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Volgende prijzen zijn voorzien:
per wedstrijd: er is per wedstrijd 2,00 euro per deelnemende visser voorzien. BV. Indien er 20 deelnemers zijn, dan wordt 40 euro prijzengeld
voorzien. Indien er 10 deelnemers zijn dan wordt er 10 x 2 = 20 euro prijzengeld voorzien.
Het aantal prijzen wordt bepaald door het aantal deelnemers. En wel volgens de volgende formule:
Aantal prijzen = (aantal deelnemers/2) + 1
Verdergaand op het vorige voorbeeld,
– aantal deelnemers = 20
– prijzengeld = 20 x 2 = 40 euro
– aantal prijzen: (20/2)+1 = 11
– Men moet vis gevangen hebben om in aanmerking te komen voor een prijs.

Bij geschillen zal de beslissing van de wedstrijdcommissaris doorslaggevend zijn.
Men dient effectief aan de wedstrijd te hebben deelgenomen om in de uitslag te worden opgenomen.

Eindklassement clubkampioenschap: iedere visser die aan minimum 5 wedstrijden heeft deelgenomen, komt in aanmerking voor het eindklassement.
De waarde van de waardebonnen worden op het eind van het
seizoen bepaald door het bestuur, in functie van het aantal deelnemers. (Met een minimum van 250 euro) Volgende formule wordt hiervoor gebruikt:
Tot. prijzengeld = gemiddeld aant. deelnrs. x aant. wedstr. x 2,5 euro
Vb. gemiddeld aantal deelnemers = 22
Tot. Prijzengeld = 22 x 10 x 2,5 = 550,00 euro

De winnaar van de koningsvissing bekomt naast het prijzengeld voorzien voor de normale wedstrijden, ook de titel van Koning der Statievissers.

Trekking.

De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de wedstrijden en voor de trekking.
Enkel voor de vissers die tijdig aanwezig zijn op de afgesproken plaats en de vissers waarvan geweten is dat ze aanwezig zullen zijn voor de wedstrijd, wordt een plaatsnummer in een ondoorzichtige zak gestoken.

Een lid van het bestuur trekt alle nummers en geeft deze door aan de wedstrijdcommissaris die het plaatsnummer op de wedstrijdkaart noteert .

Nummers die getrokken worden voor nog niet aanwezige vissers worden ter kennis gebracht van de visser die het plaatsnummer 1 heeft.
Zodoende kan de laatkomer onmiddellijk zijn plaats bekomen en er zich zonder al te veel tijdsverlies naar toe begeven.

Voederbeperking.

Het gebruik van muggenlarven en knippieren in het voer is toegelaten met een maximum van 1/2kg totaal. (500 gram muggenlarven of 500gram knippieren of 250 gram muggenlarven en 250 gram knippieren)
Overtreders worden uit de wedstrijd gezet.

Voerkorven zijn niet toegelaten!

Cuppen met de stok is toegelaten wanneer de hengel waarmee men vist uit het water is!

Verder mogen alle producten gebruikt worden die niet schadelijk zijn voor de vis en het viswater.
Tijdens de wedstrijden mag er niet zwaar bijgevoerd worden. Klachten hierover kunnen bij de wedstrijdcommissaris gemeld worden,
die hier passend zal voor optreden.

Wedstrijdverloop.

06u15 : De visplaatsen worden getrokken.
Iedereen is aanwezig op de plaats van de trekking, waarna ieder zich naar zijn plaats begeeft.
Plaats uw voertuigen reglementair.

07u25 : 1ste signaal , vijf minuten voor aanvang, er mag gevoerd worden.
07u30 : 2ste signaal. Aanvang van de wedstrijd.
Alle vis telt, ook niet in de bek gehaakte. Gebruik van de katapult is toegelaten. Tijdens de wedstrijd mag alleen licht bijgevoerd worden.

10u25 : 3ste signaal , nog 5 minuten wedstrijd.
10u30 : 4ste signaal , einde van de wedstrijd. Alle lijnen uit het water. Na het eindsignaal mag alle gehaakte vis nog geland worden.

Opmerkingen :
1. Iedere vissers dient aanwezig te zijn bij de weging en dient eigenhandig de vis ter weging aanbieden!!!!
2.Verlaat Uw visplaats pas nadat alles opgeruimd werd.
3. bij uitzonderlijke vangsten kunnen deze tijdens de wedstrijd worden gewogen
Dit zal worden gecontroleerd!!!

Reglement Feederkampioenschap

Feederkampioenschap over 5 wedstrijden op zaterdag van 13u30 tot 17u30
Aas en lokaas mag alleen met de hengel worden gebracht
Voerkorf / method feeder / pelletfeeder / bomb-lood / pva-zakjes toegelaten. Spod en katapult verboden.
Geen amorce vers-de-vase en tubifex toegelaten
Min. visafstand 10m uit de oever, max. inworp tot halfweg de vijver
Er moet recht voor de eigen stek worden gevist
Gevangen vis moet door de visser zelf ter weging aangeboden worden
Prijzen : aantal deeln/2 + 1; Uitbetaling op einde van seizoen
Voor eindklassement tellen de 4 beste wedstrijden
Men moet minimum aan 3 wedstrijden deelgenomen hebben om in het eindklassement opgenomen te worden. Na de 3de wedstrijd mag er niet meer gestart worden.
Er wordt gevist in 1 sector
Klassement naar zuiver gewicht per wedstrijd
2 signalen : begin en einde wedstrijd.